Praktijk Feeling Nature

NEI / NLP methode/behandeling, Coaching, Familieopstellingen, Organisatie- en Talentopstellingen

            
 
Kinderen leven steeds meer vanuit hun gevoel of intuïtie. Dat is een mooie kwaliteit. Je zou dus verwachten dat deze kinderen heel gelukkig kunnen zijn met zichzelf en hun leven. Helaas is dat niet altijd het geval. Er komen steeds meer kinderen met leer- en gedragsproblemen en lichamelijke en psychische klachten. Hiervoor zijn meer oorzaken aan te wijzen, maar steeds vaker heeft het ermee te maken dat het (intuïtive bewustzijn) door de omgeving onvoldoende herkend en erkend wordt. Kinderen hebben ondersteuning nodig die bij hen past. Een belangrijk onderdeel hiervan is het leren ‘aarden’ of ‘gronden’. In onveilige situaties (ingrijpende veranderingen, of bij zeer gevoelige reactie op zintuiglijke prikkels, zoals licht, kleur, geluid en aanraking) nemen kinderen afstand van hun lichaam om zichzelf te beschermen tegen lichamelijk en emotionele pijn. Ze zitten niet lekker in hun vel. Wanneer deze kinderen weer rust, veiligheid en plezier ervaren zullen ze zich steeds lekkerder in hun vel gaan voelen, en durven ze weer zichzelf te zijn.
 
Gevoelige kinderen vertonen heel specifieke kenmerken, eigenschappen en gedragingen, waardoor ze door ouders en opvoeders vaak ‘anders’ genoemd worden. Deze kinderen volgen hun eigen gevoel.
 
Een aantal voorbeelden van deze kenmerken, eigenschappen en gedragingen zijn:
 
Respect hebben voor mens, dier en milieu
Gevoelige kinderen hebben zorg en respect voor alles wat leeft.
 
Verbonden voelen met de natuur
Gevoelige kinderen ervaren gebeurtenissen intenser en zijn heel gevoelig voor indrukken. Ze kunnen hierdoor bij gebrek aan rust uit balans raken. In de natuur kunnen ze weer tot rust komen en wordt het contact met het gevoel hersteld.
 
Gevoel hebben voor ethiek
Onrechtvaardigheid kan gevoelige kinderen ontzettend boos of verdrietig maken. Deze kinderen hebben een sterk innerlijk besef voor ethiek. Wat niet wil zeggen dat het altijd lieverdjes zijn.
 
Gevoel hebben van gelijkwaardigheid
Voor gevoelige kinderen is alles en iedereen in de kern gelijk.
 
Kunnen kijken door maskers
Het beeld dat mensen laten zien klopt lang niet altijd met hoe ze zich werkelijk voelen. Wie je echt bent kan je voor gevoelige kinderen niet verborgen houden. Ze doorzien onechtheid onmiddellijk.
 
Innerlijke wijsheid
Gevoelige kinderen maken soms heel rake of wijze opmerkingen die we vaak niet vinden passen bij hun leeftijd.
 
Helder weten of intuïtief weten
Dit houdt in dat gevoelige kinderen iets meteen weten. Hoe ze dit weten kunnen ze niet uitleggen, ze weten het gewoon.
 
Origineel en creatief zijn
Gevoelige kinderen voelen zich niet aan grenzen gebonden waardoor ze in staat zijn andere dan alleen logische verbanden te zien. Binnen hun beleving is alles mogelijk.
 
 
Moeite hebben met een indeling in tijd
Tijd is een ordeningsmiddel (uren, dagen weken). Gevoelige kinderen ordenen hun wereld door middel van beelden, kleuren, geuren, geluiden, smaken en gevoelens.
 
Moeite hebben met het automatiseren van kennis en vaardigheden
Bij alles wat ze doen, denken gevoelige kinderen na, wat veel tijd en energie kost. Moeite hebben met automatiseren kan op school tot uitdrukking komen bij vakken waar gebruik gemaakt wordt van geautomatiseerde kennis, zoals bij het aanleren van rekentafels. Maar ook praktische vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en klimmen kunnen een achterstand oplopen.
 
Alle gevoelige kinderen zijn anders en dus ook hun kenmerken, eigenschappen en gedragsuitingen variëren in de mate waarin ze aanwezig zijn. Ieder kind is uniek!

 


   

Nieuws

Vanaf 6 augustus 2018 is het weer mogelijk om afspraken in te plannen, tot aan 13 juli a.s. een volle agenda, 13 juli t/m 5 augustus 2018 zomervakantie. De eerstvolgende biotensorcursus wordt gehouden op maandag 18 juni as. Mocht je interesse hebben stuur dan een emailbericht.