Praktijk Feeling Nature

NEI / NLP methode/behandeling, Coaching, Familieopstellingen, Organisatie- en Talentopstellingen


Het werk van Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, kan als volgt omschreven worden: in een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt, zoals familie, relatie, groep of ziekte. Hij kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Dan plaatst hij de reprensentanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte, in relatie tot elkaar. Het magische is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de personen die zij representeren.

De coach werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om dat op hem te laten inwerken, om zich van alle emotionele verstrikking bewust te maken en los te laten.

De werking van familieopstellingen voltrekt zich op zielsniveau. Wij worden in een familie geboren en nemen het hele familiesysteem als een innerlijk beeld in ons op, ook wel het familiegeweten genoemd. Door de familieopstellingen is het mogelijk dat familiegeweten zichtbaar en ervaarbaar te maken. Dat gaat veel dieper dan onze verstandelijke ideeën over de familie. Alles wat onbewust verdrongen of onderdrukt is, wordt zichtbaar.

Met deze informatie zoeken we oplossingen gezocht, zodat er een meer harmonisch beeld ontstaat. Dit nieuwe beeld vervangt het oude beeld en bepaalt dan ons leven. Vanuit dezelfde onbewuste diepte komen de daaruit voorvloeiende verankeringen voort. 

Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
   

Inloggen

Inlognaam

ToegangscodeNieuws

Vanaf 6 augustus 2018 is het weer mogelijk om afspraken in te plannen, tot aan 13 juli a.s. een volle agenda, 13 juli t/m 5 augustus 2018 zomervakantie. De eerstvolgende biotensorcursus wordt gehouden op maandag 18 juni as. Mocht je interesse hebben stuur dan een emailbericht.