Praktijk Feeling Nature

NEI / NLP methode/behandeling, Coaching, Familieopstellingen, Organisatie- en Talentopstellingen

Privacy statement

Hieronder informeer ik u welke gegevens ik opsla als uw behandelde therapeut in uw clientendossier en wat ik hiermee doe als uw behandelde therapeut

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·         zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·         er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een                verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·         voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·         of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·                 een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,       zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

         uw naam, adres en woonplaats

         uw geboortedatum

         de datum van de behandeling

         een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’,       of 'psychosociaal consult’

         de kosten van het consult


   

Nieuws

Vanaf 6 augustus 2018 is het weer mogelijk om afspraken in te plannen, tot aan 13 juli a.s. een volle agenda, 13 juli t/m 5 augustus 2018 zomervakantie. De eerstvolgende biotensorcursus wordt gehouden op maandag 18 juni as. Mocht je interesse hebben stuur dan een emailbericht.